Gratis skolesett av Naturkart for nærskogsområder

Naturvernforbundet har utviklet 18 naturkart for nærskogsområder i Oslo og Akershus. De er ideelle for bruk i undervisning. Nå deler vi ut skolesett av de kartene vi har trykket opp.

 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershu har utviklet 18 naturkart for ulike nærnaturområder I Oslo og Akershus. Disse er særlig fine å bruke som undervisningsopplegg i skolesammenheng. Vi ønsker at kartene skal komme i bruk, og deler derfor gjerne ut skolesett til de skoler som måtte ønske det.

Oversikt over hvilke kart vi har kan dere finne her: https://naturvernforbundet.no/noa/naturkart/category3254.html

Alle kartene kan lastes ned gratis. Vi har i tillegg en del av kartene trykket opp, og det er disse vi gjerne vil dele ut. Send oss en foresprøsel på maria@noa.no så avtaler vi utlevering av materialet.