Grønn by

Hva slags by vil du ha? Hva er en fornuftig forvaltning av arealene vi har, og hva er bærekraftige svar på utfordringene innenfor klima- og miljøtrusselen?

Akerselva, grønn by

NOA jobber for en grønn fremtid, både for skogen, fjorden og byen, og ønsker at menneskelig virksomhet skal gå utover klima og artsmangfold i så liten grad som mulig. Med stadig press på grønne lunger, areal og biologisk mangfold i Oslo er det viktig å ivareta naturen i by og tettsted – vi trenger gode løsninger og refleksjoner rundt hva den gode by er for både mennesket og natur. 
 

Vil du bidra? 
Les mer om vår byøkologiske arbeidsgruppe her, eller i menyen til høyre.