Gyrihaugen-vei stanset til klage er avgjort

Ringerike kommune har gitt Forsvarsbygg beskjed om at ingen anleggsvirksomhet skal settes i gang på den planlagte veien til Gyrihaugen før NOA og Oslo og Omland Friluftsråds klager er avgjort.

Ringerike kommune, ved hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning, vedtok 7. juni å gi dispensasjon fra markalovens byggeforbud for bygging av ny vei til toppen av Gyrihaugen. NOA påklaget vedtaket 9. september og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) fulgte raskt opp med en liknende klage.

Du kan lese mer om NOAs klage og den planlagte veiens konsekvenser for natur- og opplevelsesverdiene ved Gyrihaugen her.

Ringerike kommune har i brev til Forsvarsbygg, datert 15.9.21, gitt NOA og OOFs klager oppsettende virkning, noe som innebærer at anleggsvirksomhet for vei til Gyrihaugen ikke tillates før klagene er avgjort. Klagene skal ventelig behandles i hovedutvalgets møte 8. november.

Les mer her:

Ringerike kommunes brev til Forsvarsbygg, 15.9.2021