Hagebrukshelg på Frønsvollen

Hagebrukshelg med klargjøring av utearealer og driftsoppleggfor kjøkkenhage samt oppstart på nytt material – og vedlager. Klargjøring for 17. maifrokost.