Handlingsplan for Naturvernforbundet i Lørenskog 2019

Visjon: Styret i NiL ønsker å bidra til løsninger og bruk som ivaretar naturen, gjennom å spre kunnskap om naturen og uttale seg om lokale saker. NiL engasjere seg ytterst i bevaring av Markagrensen.

Generelt:

 • Årsmøtet avholdes i februar 2020
 • Styret møtes en gang i månaden unntatt sommerferien
 • Bli aktiv på sosial media (dvs. Facebook, Friskus og NiL nettsida) for å øke synligheten til gruppa
 • Skriv artikkler til Romerikes Blad om aktuelle lokale temaer/saker
 • Verving/målsetting for 2019: 40 nye medlemmer
 • Hyppigere samarbeid med andre naturverngrupper, for eks. Natur og Ungdom, NOA, Østmarkas venner,  Hagelaget, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) og evt. andre NTF lokallag

 

Aktiviteter:

 • Delta på årsmøtet NOA, 26. mars
 • Humlekampanje: Deltagelse i Naturvernforbunds humlekampanje/stand på Hagamesse 67. april på Lillestrøm, Plante marked på Lørenskog Bygdemuseum(med Hagelaget), 2. juni
 • Rusken aksjon, 7. mai
 • Verving på Sørlihavna, 12. mai
 • Verving på Losbydagen, samt med natursti med quiz (høst)

 

Sentrale saker til behandling:

 • Oppfølging av uttaleser om bygging av en ny 2meter grusvei for skiløyper/tursti på Hanaborgåsen
 • Oppfølging av uttaleser om kommunes «Grønn mobilitetsplan», særlig iht. vedrørende sykkelveier og forbedret kollektivtransport tilbudet
 • Oppfølging av opprettelse av en nasjonalpark i Østmarka: deltagelse i dialogmøte med Klima og Miljødepartement 24. mai
 • Undersøkelse av sediment prøve i vassdrag i Lørenskog kommune for å påvise spredning av granulat fra lokale kunstgressbaner. Bruk metode som var foreslått av NIVA. Natur og Ungdom medlemmer  som støtte
 • Annen nedbygging grøntområder, matjord
 • Hogstplaner i samarbeid med NOA