Hjelp oss å gjøre 2017 til et år hvor NOA satser mer på naturvern og opplevelser ved fjorden?

Vi trenger deg som brenner for fjorden og friluftslivet langs og i fjorden. De siste årene har vi hatt stadig diskusjoner om bevaring av biologisk mnagfold i Oslofjorden, samt bruk av offentlige arealer i og rundt Oslo fjhorden. Naturglede, avkobling fra byens stressende liv, finnes ikke bare i marka, men i alle naturområder som er fritatt for menneskelige inngrep. Fjorden er en transportåre, men den er også et rekreasjonssted. Hjelp oss å ta vare på dette.

Skal 2017 bli et år hvor NOA satser mer på naturvern og opplevelser ved fjorden? Fjordgruppa så sin spee start i 2014. NOA ønsker en økt satsning på fjorden og filuftslivet i og rundt fjorden. Derfor ønsker vi å få en mer fullstendig liste over medlemmer som er interessert i å jobbe med fjordsaker. Det kan være biologisk mangfold og naturtyper, marine objekter, forurensning, konflikter og ikke minst opplevelsesverdier og det enkle friluftsliv i kystsonen. Meld deg på til: noa@noa.no, fortell gjerne hva du er mest interessert å engasjere deg i.

Kontaktperson i NOA: Jørn Erik Bjørndalen, jorn.bjorndalen@gmail.com