Høring – søknad om å etablere og drifte skiskytterbane på Franskleiv i Bærum kommune

Bærum Natur- og Friluftsråd har sendt denne høringsuttalelsen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Naturvernforbundet i Bærum støtter denne uttalelsen, som kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2016.02.29.