Høringsinnspill Plan for fysisk aktivitet.

Bygging av helårs turveitrasé i Vestmarka ligger inne i planen.Naturvernforbundet mener det er uforståelig at kommunen prioriterer å investere 15 millioner til denne grusveien, Vi kommenterer også utvidelse av Ridehall i Vestmarkveien og faren for lysforurensning i nærmiljø og ved anlegg. Les hele høringsuttalelsen her.