Høringsradaren

Opptatt av natur og friluftsliv? Lurer du på hvordan få oversikt over sakene der du kan påvirke? Høringsradaren er en enkel oversikt over hvilke relevante saker for natur og friluftsliv som er på høring!

Forum for natur og friluftslivs (FNF) ansatte koordinatorer samler opp og legger ut saker relatert til natur og friluftsliv regelmessig i nettverktøyet Høringsradaren. Høringsradaren er et verktøy for oversikt over hvor du kan påvirke.

Se Høringsradaren her: https://hoeringsradaren.no/

FNF har også kommet med et nyhetsbrev om alt som rørere seg av saker om natur og friluftsliv. 

Meld deg på nyhetsbrevet her: https://fnf-nett.no/akershus/friluftsnytt/