Høringsuttalelse fra BNF om Ila fengsel og forvaringsanstalt

Høringsuttalelse fra Bærum Natur – og Friluftsråd (BNF) vedrørende varsel om oppstart av planarbeid og planprogram for ny regional sikkerhetsavdeling på Ila i Marka i Bærum. Les i pdf versjon her.