Høringsuttalelse Krogstad miljøpark

Naturvernforbundet er kritisk til at regulering av et område til mottak av slam og produksjon av biogass ikke frammes som en vanlig reguleringssak