Høringsuttalelse og kartlegging

Vi har levert vår høringsuttalelse til de famøse deponiplanene ved Jølsen. Rapport fra naturkartlegging ble vedlagt uttalelsen.

Det meste er feil med disse planene om deponi i et ravineområde ved Jølsen. En gruppe biologer har vært på kartlegging på dugnadsbasis og registrert et større antall rødlistearter i området.  Les vår høringsuttalelse og kartleggingsrapporten her.