Høringsuttalelse til detaljregulering for Lommedalsveien 289, plan ID 2016004

NiBs høringsuttalelse kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2017.12.30.