Høringsuttalelse til forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i sjøområdet i Asker kommune

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken mener at menneskelig ferdsel og støy er en belastning på økosystemene i fjorden, og særlig forstyrrer sjøfugl. Vi ønsker derfor at man skal ta mer hensyn til dette ved å innføre 3 knops fartsgrense rundt naturreservater og i en rekke områder nær land.