Høringsuttalelse til forslag til detaljregulering for Fossumveien 19, planID 2015010 (Barketomta)

NiBs høringsuttalelse kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2016.12.31.