Høringsuttalelse til forslaget til reguleringsplan for Ringeriksbanen

Oslo og Omlands Friluftsråds høringsuttalelse til forslaget til reguleringsplan for Ringeriksbanen som NiB støtter. Den er  derfor også å anse som vår uttalelse. Den kan leses i pdf vesjon her.

Opprettet 19.juli.2018