Høringsuttalelse til Jarenlia – detaljregulering – 1. gangs behandling J.post ID 19/154608

Bærums Naturvernforbundets uttalelse kan leses her i pdf format.