Høringsuttalelse til Kommuneplanens arealdel 2017 – 2035

NiBs høringsuttalelse kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2017.04.15.