Høringsuttalelse til planID 2014002 – detaljregulering for Fornebu – Rolfsbukta nord og Rolfstangen

NiBs høringsuttalelse kan leses her.

Oppdatert 2016.01.11.