Høringsuttalelse til søknad om vannuttak til snøproduksjon fra Trollvann

I forbindelse med høring av søknad til vannuttak fra Trollvann til snøproduksjon i Grefsen- og Trollvannskleiva i Oslo kommune har Naturvernforbundet i Groruddalen og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus kommet med en høringsuttalelse.

Siden 1970-tallet har det vært tatt ut vann fra Trollvann til snøproduksjon i Grefsen- og Trollvannskleiva. I 2007 gjorde Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) det klart at denne praksisen var konsesjonspliktig, men vedtaket ble ikke fulgt opp. Det har heller ikke vært gjennomført en grundig vannfaglig vurdering av vannkvaliteten i Trollvann og hvilken effekt dagens praksis har på vannkvaliteten. Trollvann er et område som er mye brukt, og vannuttak her har derfor også konsekvenser for friluftslivet gjennom hele året.  

Naturvernforbundet i Groruddalen og NOA mener at konsesjonen må bygge på en avveining mellom miljø, friluftsliv og alpinanleggets behov, ikke en 50 år gammel ulovlig praksis. Vi mener derfor konsesjonsbehandlingen må føre til mindre vannuttak og reguleringshøyde enn omsøkt. 

Les hele uttalelsen her.