Horribelt å bygge ned dyrkbar mark – publisert i Budstikka 4. juni 2014

Finn Otto Kvillum fra Naturvernforbundet i Bærum ble intervjuet i Budstikka i forbindelse med rådmannens forslag om omdisponering av dyrkbar mark til boliger.

Oppdatert 2014.06.27.