Høstpust – Avlyst

Bli med og opplev skogen, senk skuldrene og pust inn, – og pust ut. Naturmeditasjon er et nyttig verktøy mot stress og eksamenspress.

Tirsdag 7. desember innbyr NOA og Kongsgården på Bygdøy til lunsj i det fri. Det blir mat, bål og naturmeditasjon. Naturmeditasjon er et viktig verktøy for å senke skuldrene før eksamen, og kan også gi en mer nærværende tilstedværelse i møte med naturen. Dette igjen kan gi en bredere naturopplevelse og bidra til psykisk velvære. Dette er et nytt og gammelt konsept. NOA har lenge ønsket å bringe frem at friluftslivet og naturen ikke bare gir fysiske, men også psykiske fordeler for oss mennesker, og det er derfor ekstra viktig å ta vare på naturen vår. Dette arrangementet krever påmelding til: maria@noa.no