Høstpust for unge voksne og studenter

Har eksamenspresset festet grepet, eller føler du at det bare skjer alt for mye akkurat nå? Hva med å ta lunsjen ute? Det blir bål, og lær om hvordan naturen kan hjelpe deg å senke skuldrene, – finne roen.

Kongsgården på Bygdøy og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus arrangerer Høstpust, et arrangement for å bli kjent med Bygdøys unike natur og lære om hvordan naturen kan hjelpe oss å oppnå avspenning. 

Vi serverer enkel lunsj. Det blir muligheter for å gå en runde med Naturcoach Susanne Genneper å lære hvordan man kan bruke naturen til avspenning. 

«Når kroppen beveger seg rolig og vi snakker sammen i naturen
blir tankene friere, stemningen lysner og nye ideer dukker opp!
Du er tilstede.» Sitat: https://www.getoutcoaching.com/

Det vil også være anturvitere tilstede som kan dele kunnskap om Bygdøys unike naturrikdom. Ta lunsjen ut, og lær om naturen og deg selv.

Påmelding: Mari Bjørnsrud-Gabrielsen: Mari.Bjornsrud.Gabrielsen@norskfolkemuseum.no

Begrenset antall plasser. ‎