Høsttur til «Maridalsalpene»

Adkomst: Parker ved Movassbekken parkeringsplass i Maridalen eller ta toget til Movatn stasjon.

November er en perfekt måned for en tur til Mellomkollen naturreservatsom ble vernet i 2001. Området inneholder et rikt dyreliv, fin gammel eventyrskog, og en rekke kulturminner fra ulike historiske epoker. Her finner man gamle kjerreveier, hustufter fra en Milorg hytte og et flyvrak fra andre verdenskrig.

Vi starter turen fra Movassbekken parkeringsplass og følger veien ca. to kilometer mot nordvest til den deler seg. Her kan man velge om man vil ta den bratteste veien opp til Mellomkollen, eller om man vil begynne med Hansekollen og flyvraket. Har man med seg barn, vil jeg anbefale det siste. Da tar man til høyre i veiskillet og går nordøst opp en bakke. Her finnes et bord og et skilt med skogvettregler. Bak skiltet går stien radig opp til den gamle kjerreveien, der man svinger nordvest mot Hansekollen. Dersom man går rett frem i stedet for å følge kjerreveien kommer man inn på en sti som leder til flyvraket. Turen går på mosekledt skogbunn og gir mange fantasibilder til barnesinnet.

Følger man kjerreveien nordvestover passerer man Hansekollen, Vittenbergkollen, Gaupekollen og Midtkollen før man kommer til Mellomkollen. Stien slynger seg på utsiden av kollene med panoramautsikt til Maridalen og byen.

November er en fin bålmåned. I området er det mange fine rasteplasser. Ta dagen og opplev en bynær perle. Retur til Movassbekken parkeringsplass via blåmerket sti ned til veien turen startet på.