Humleprosjektet i Groruddalen

Humleprosjektet i Groruddalen startet i samarbeid med Miljøagentene på Veitvet og Stovner Media, med faglig bistand fra La Humla Suse. «Humleblokka» ble Groruddalens svar på humlekasse.

Det ble utplassert et antall humleblokker, men få av dem fikk humlebeboere. Etter evaluering flyttet vi fokuset til dyrking av humlevennlige vekster. Med støtte fra bydel Alnas grønne midler, ble det høsten 2018 rekruttert «humleambassadører» som fikk tilbud om dyrkekurs og verksted for snekring av humleblokker.

Du kan lese mer om humleprosjektet «Rapport for støtte til humleprosjekt i bydel Alna». Vi laget flere infoark som humleambassadørene kan bruke, se vedleggene under. Vi hadde idedugnad og det kom mange forslag og ideer, som er oppsummert i rapporten til bydel Alna. Rødtvet kirke ville bl.a. anlegge staudebed med vekster som blomstrer gjennom hele sesongen. Flere humleambassadører ville ta opp med sine respektive borettslag tips om bedre skjøtsel for å ta vare på humlene.

Vedlegg: