Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundet i Bærum arbeider for å bevare:

– Bærums grønne lunger i boligsonen

– Kystsonen

– Dyrket mark og kulturlandskap

– Marka i Bærum

– Bærums biologiske mangfold

– Vassdragene i Bærum

Er det saker i Bærum som du kunne tenke deg å gjøre noe med?

Vil du gjøre noe for at Bærum kommune skal bli mer miljøvennlig? Er det naturområder rundt deg du vil jobbe for å ta vare på? Du har mange muligheter:

– Meld deg inn

– Tegn gaveabonnement

– Meld deg på til dugnadsgruppe

Se vår «Kontakt oss»-side for detaljer.