Hva kan du gjøre?

Vil du bli aktiv i Naturvernforbundet i Groruddalen?

Skal vi klare å gjøre Oslo grønnere trenger vi å bli så mange som mulig! Har du lyst til å bli medlem eller aktiv i Naturvernforbundet i Groruddalen? Ta kontakt med oss på groruddalen@noa.no