Hvem eier Marka? – publisert i Aftenposten Aften, 9. oktober 2012

Debatten har gått friskt for eller i mot boligbygging i marka. De som er for, sier at det bare er å bygge i randsonene fordi det likevel er store deler av marka der det aldri er noen mennesker. De som er mot boligbygging, fremhever markas betydning som arena for friluftsliv for befolkningen i Oslo og alle de andre 18 tilgrensende kommunene.

Det som forbauser meg, er at ingen enda har nevnt at marka er leveområde for ville pattedyr som elg, rev, gaupe, rådyr – og nå også ulv (om enn bare enslig streifdyr i Østmarka). I tillegg lever skogsfugl, mindre pattedyr, og et utall av planter og trær der. Dette er livsformer som er verdifulle i kraft av seg selv, og som har behov for trygge leveområder som er store nok og uberørte nok til å sikre fortsatt levedyktige bestander. Fragmentering av leveområder er den største trusselen mot et livskraftig dyre – og planteliv.

Bjørg Petra Brekke, styremedlem Naturvernforbundet i Bærum

Oppdatert 2012.10.13.