Hvem er vi og hva gjør vi?

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus er en demokratisk medlemsorganisasjon, og et av 18 fylkeslag i Naturvernforbundet. NOA jobber for naturen og miljøet i sin region, og har i tillegg mange lokal,- og studentlag som jobber med saker i sitt nærmiljø.

NOAs arbeidsoppgaver fremgår av Naturvernforbundets formålsparagraf, hvor det heter at man skal

« arbeide for å verne naturen og sikre livsmiljøet slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen

samt

« …arbeide for et samfunn der menneskene lever i harmoni med naturen. Dette er et samfunn hvor livsgrunnlaget og livsmangfoldet er sikret for framtidige generasjoner, og hvor naturens egenverdi legges til grunn for arbeidet med å øke menneskers respekt for og kjærlighet til liv og landskap.«

***

NOA ønsker å bidra til løsninger og bruk som ivaretar naturen, gjennom å spre kunnskap om naturen og bidra til naturglede hos innbyggerne i Oslo og Akershus.

– Vi ønsker en grønn fremtid for Marka, byen og fjorden –

Har du lyst til å være aktiv i ditt nærmiljø, i en arbeidsgruppe eller vite mer om våre arrangement? Ta kontakt med ditt lokallag eller våre arbeidsgrupper. Sjekk også ut aktivitetskalenderen vår på høyre side 🙂