HVOR GÅR NATURVERNFORBUNDET?

Etter Gjermund Andersens innlegg i nummer 4 av Grevlingen 2012 er det kommet i gang en sterk debatt om hvilken vei Naturvernforbundet skal gå.

Skillelinjene går på om vi primært skal jobbe med naturvern eller om vi skal konkurrere med miljøstiftelsene i teknisk miljøvern, om vi skal dyrke vårt største fortrinn i form av å styrke lokalapparatet på bekostning av sentralleddet, og om hvilke natursyn som skal ligge til grunn for virksomheten: Mennesket som overordnet naturen, med «rett» til å bruke og forvalte naturen til eget beste, eller mennesket som en helt avhengig del av naturen, med forpliktelse til å sikre livsgrunnlaget for kommende generasjoner framfor å videreføre dagens konsum.

Dette vil bli en viktig debatt i tiden som kommer, både i NOA og i Naturvernforbundet sentralt. Og takk for det! ­ Vi trenger debatten for å være en levende organisasjon! Bli med du også!

Les Gjermunds artikkel her

Les saken i Natur & miljø her