«Hvordan bruke skogen i klimasammenheng?»

Debattmøte på Litteraturhuset i Oslo mellom forskere, representanter for interesseorganisasjoner og politiske myndigheter.

Lars Wilhelmsen

Hvordan bruke skogen i klimasammenheng?» Debattmøte med forskere, interesseorganisasjoner og politisk beslutningsnivå.

Det har lenge gått en debatt om klimaeffekten av moderen skogbruk, NOAs leder Gjermund Andersen satte liv i debatten igjen med et innlegg i avisa i vinter. Kan, slik skognæringen hevder, flatehogst og nyplanting være en del av klimaløsningen, eller der det tvert imot slik at dette forringer skogen som CO2-lager? Hva er det man er uenig om og hva sier forskningen.

Det blir innledninger og debatt mellom et panel bestående av forskere fra NMBU, Cicero og UIO, og representanter for Skogeierforeningen, Naturvernforbundet og politisk beslutningsnivå. Publikum vil også slippe til med korte spørsmål og kommentarer.

I panelet: forsker Per Kristian Rørstad, NMBU; forskningsdirektør Glen Peters, Cicero; professor Michael Hoel, eks UiO; direktør Nils Bøhn, Skogeierforeningen og generalsekretær Maren Esmark, Naturvernforbundet. Politikerrepresentant er også invitert.