Hvordan gjøre det enklere å være syklist?

Ønsker du å jobbe for å gjøre det enklere å velge sykkel i ditt nærmiljø? På  høstens første sykkelmøte i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har vi invitert sykkelsjef i Oslo og deg som vil jobbe for en enklere sykkelhverdag.

Rune Gjøs, sykkelsjef i Oslo kommune, vil gi tips og triks til hvordan vi kan gjøre Oslo til en bra by for syklister:

          Hvilke viktige planprosesser som foregår på sykkel og hva og hvordan man som lokallag eller aktiv i Naturvernforbundet kan jobbe strategisk for å bedre tilretteleggingen for sykkel.

          Hvordan planlegges og utføres av sykkelinfrastruktur?  Hvorfor er noen sykkelveier veldig bra, mens andre får både fotgjengere og bilister til å se spørsmålstegn?

          Hvilke roller har de ulike etatene? Kommunene, fylkeslag, bydeler, Statens Vegvesen og andre i utarbeidelse av infrastruktur tilrettelagt for sykkel?

          Hvor kan vi som frivillige best bidra i arbeidet for å få flere for å sykle?

Vi begynner med en kort introduksjon av deltakere og kaffedrikking kl 17:00. Etter Rune Gjøs sin presentasjon diskuterer vi videre hvordan vi best kan bidra til at det blir enklere å være syklist i Oslo og Akershus.

Påmelding her.