Hvordan kan hver enkelt av oss redusere energiforbruket?

Foredrag ved Dag Arne Høystad

Se programmet for arrangementet