Hvordan skape nysgjerrighet og gode naturopplevelser for barn?

Hvordan lærere kan bruke naturopplevelser i undervisningen

Les mer om foredraget.