«Ikke mye forskjell på et middels oljeutslipp, og de samlede følgeskadene av veisalting»

Innbyggerinitiativet mot veisalting i Ski kommune har nå blitt behandlet i Ski kommunes Utvalg for Teknikk & Miljø. Saken fikk uforbeholden støtte av samtlige politikere og ble ENSTEMMIG vedtatt uten endringer.

Dette skjedde etter at saken først ble behandlet av spesialrådgiver for Klima & Miljø i Ski kommune og Rådmannen i Ski, hvor saken også fikk full støtte.

Ski profilerer seg sterkt som ”Miljø-kommune”, men mange politikere er blitt overrasket over å få kjennskap til hvor store følgeskader veisaltingen egentlig gir. 
 

Sakspapirene fra møtet i Ski kommunes Utvalg for Teknikk & Miljø (saken er på side 4-10):

http://www.ski.kommune.no/PageFiles/39532/M%c3%b8teinnkalling%20TM%20091111.pdf
 

Les Østlandets blad sin dekning av saken:

http://www.oblad.no/nyheter/far-bred-stotte-for-veisalt-initiativ-1.6602044

Ski kommunestyre skal behandle/ gjøre endelig vedtak i saken den 7 desember. (Det står 6 desember i ØB-artikkelen, men dette er feil). Stedet er Ski Rådhus, kommunestyresalen. Møtet er åpent for publikum/ alle som vil følge saken. Pressen vil være tilstede.