Innbyggerinitiativ: Mot jakt i Oslo kommuneskoger

06.05.2004Støtt kampen mot jakt i kommuneskogene! Byrådet har gitt tillatelse til jakt midt i landets mest benyttede friluftsområde! Til tross for at 8 av 10 Osloborgere ikke ønsker ordinær jakt i kommuneskogene, åpne byrådet for både en videreføring og utvidelse av en prøveordning med jakt i kommuneskogene. Til tross for at 1/3 av Osloborgerne sier at de ikke vil benytte Marka mens det drives jakt, lar Byrådet en bitte liten gruppe få lov til å utfolde seg, på det store flertallets bekostning. Dette vil NOA stanse, og har derfor startet en underskriftsaksjon mot jakt. Får vi underskriftene til 300 Osloborgere, er politikerne nødt til å behandle saken på ny. Bli med, last ned listen her, og husk å få med dine turvenner og kolleger!

Innbyggerinitiativ

MOT JAKT I KOMMUNESKOGENE

Med henvisning til kommunelovens §39a om innbyggerinitiativ, krever de undertegnede at beslutningen fattet av byrådet i Oslo om videreføring og utvidelse av adgangen til privat jakt i Oslo kommunes skoger omgjøres. Kun helt nødvendige reguleringer av storviltstammen kan utføres, men da av en kommunalt ansatt med særlig innsyn i friluftslivets bruk av Marka og særskilt sikkerhetsklarert for en slik oppgave.

Som begrunnelse for vårt krav vil vi anføre følgende:

  • Det er det allmenne friluftslivet som er den viktigste aktiviteten i kommuneskogene. Jakt oppleves som et faremoment som gjør at mange ikke utøver friluftsliv i jaktsesongen. Kommuneskogene må være et fristed for de som ønsker å gå trygt på tur, den tiden jakt utøves i resten av Marka.
  • En overveldende majoritet av byens befolkning (78%) ønsker at Friluftsetatens folk foretar den nødvendige reguleringen av elg- og rådyrstammen. Kun 10% støtter byrådets forslag om å åpne for jakt utført av private.

Dyrelivet har større verdi som opplevelse i levende live for turfolket, enn som jaktobjekt for et lite antall jegere.Send den til NOA innen 15.mai.