Innbyggerinitiativ: Mot utbygging av Sørkedalen

Med henvisning til kommunelovens §39a om innbyggerinitiativ, krever de undertegnede at beslutningen fattet av byrådet i Oslo om bygging av hustunene Vennerhagen, Lysebråten og Stubberud omgjøres. Sørkedalen har en reguleringsplan for utbygging, disse hustunene går imot regulerings planen .

Med henvisning til kommunelovens §39a om innbyggerinitiativ, krever de undertegnede at beslutningen fattet av byrådet i Oslo om bygging av hustunene Vennerhagen, Lysebråten og Stubberud omgjøres. Sørkedalen har en reguleringsplan for utbygging, disse hustunene går imot regulerings planen .

Som begrunnelse for vårt krav vil vi anføre følgende:

· Gjennom disposisjonsplanen for Sørkedalen ble det i 1986 vedtatt at det skulle tillates å bygge noen få hustun som skulle forbeholdes Sørkedalens yngre befolkning. Dette for å mottvirke en tendens hvor mange unge fra dalen ble tvunget til å flytte da det ikke ble gitt tillatelse til å bygge på eksisterende eiendom. Oppføring av hustun slulle fordeles etter en poeng skala basert på bo- og arbeidstid. Det man har sett etter salg av tomtene på Grøttumsbråten (samme type hustun) er at de blir solgt til markeds pris kr. 1,75 mill. per tomt, helt uoverkommelig for den tiltenkte gruppen.

· Erfaring fra tidligere bygde hustun (tilsammen 18 hus) er at det er kun 1 familie som kan regnes og være i den tiltenkte gruppen, 3 familier som har bo/arbeids tid fra Sørkedalen, mens resten er gått i kommersielle interesser. Husene som har blitt bygget er mye større og mer ruvende i terrenget en det som var opprinelig planlagt og godkjent.

· Hustunene Vennerhagen, Lysebråten og Stubberud ligger alle i et område med mye dyreliv. Fredede arter vil også bli berørt av byggingen.

· Hustun gruppen Lysebråten ligger i en av Sørkedalens største helårs utfartsområde. Som de 2 andre hustunene blir denne utbygget med 6 store villaer, med 18 parkerings muligheter og store felles areal og den trafikk som dette bringer, til skjemsel for tusenvis av turgåere.

· Vi krever herved at hustun utbyggingen stoppes og reguleringsplanen følgesStøtt innbyggerinitiativet!Send det til adressen som står nederst på dokumentet.