Innhøsting – Dugnad Frønsvollen

GODE FRØNSVOLLVENNER!!

Det er ingen bestillinger i kalenderen førstkommende helg, så vi arrangerer dugnad og stallvakt. Yr er veldig lovende!!

Etter svært vellykket aktivitetsdag 7. September med etterfølgende DNT arr angemnet den14. Er tiden er inne for høsting av årets avling og oppfylling av vedlageret.

– Fullføring av veiprosjekt på østvollen
– Tynningshugst og materialproduksjon
– Høsting og rydding i kjøkkenhagen
– Pløying og harving med Agrian, utvidelse av åkeren
– Montering av gulv på loftet (låven)
– Innsamling av «strø» til do
– Maling av dør / vinduer hvis været er med oss!
– Utbedring av stien til Heggehullet
– Skilt og plakater (frese)

– Planlegging av nye Frv prosjekter,

– Sikring av stallvakttjenesten!

Fra kl 1200 lørdag ser vi frem til å se deg
Ønsker du middag lørdag ca. 19:00 meld fra til Frønsvollen

God kapasitet for overnatting!

For driftstyret

Nikolai/Jan