INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NATURVERNFORBUNDET I OSLO VEST (NOV)

Dato: Torsdag 11. mars 2021 Tid: kl. 18:00 – 19:30

Sted: Digitalt på Zoom
Lenke: 
https://zoom.us/j/93291896452Av hensyn til smittevern gjennomføres møtet digitalt på videokonferanseplattformen zoom. For veiledning om hvordan installere zoom, se https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/

For tekniske spørsmål eller hjelp, kontakt: Magnus Storvoll Strømseth,
tlf: 902 72 770,
Epost: ms@naturvernforbundet.no

For andre spørsmål angående møtet, kontakt: Colin Murphy, styreleder i NOV
Tlf. 48143588, murphycolin11@gmail.com

Dagsorden 

Sak 1. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll
Sak 2. Godkjenning av møteinnkalling
Sak 3. Godkjenning av dagsorden – saker til eventuelt
Sak 4. Årsrapport. Årsrapport for 2020 vedlagt
Sak 5. Forslag til aktivitetsplan Forslag til aktivitetsplan for 2021 vedlagt
Sak 6. Regnskap og budsjett Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 er vedlagt
Sak 7. Valg Orientering v/valgkomiteen om valget og kandidater til styreverv
Sak 8. Valg av delegat til landsmøte
Sak 9. Eventuelt

Saker til punkt 9 (Eventuelt) må formidles til styret oslovest@naturvernforbundet.no eller murphycolin11@gmail.com innen mandag 8. mars.

Etter møtet: Kort presentasjon: Verdien av nærnaturen, professor, Dag O. Hessen. 

Hjertelig velkommen!