Innsats for naturen: Dugnad i slåtteeng i Nannestad

Bli med på dugnad i vakre omgivelser i Solbakken i Nannestad (med forbehold om værforhold)

Slåtteeng er en ugjødslet blomstereng. Disse har blitt stadig sjeldnere i Norge og har høy biologisk verdi med mange blomsterplanter og insekter og bier. Solbakken er en fantastisk slåtteeng som trues av gjengroing. Hjelp oss med restaureringsarbeid ved å rydde bort kratt og busker i engen.Bli med på dugnad i fine omgivelser i Solbakken i Nannestad sammen med botaniker og slåttespesialist Kåre Homble.

Oppmøte ved Ukkestad krysset (Rv 120)/Nannestad kl 10.30. Buss 331 fra Oslo bussterminal kl 9.23 mot Gardermoen til Ukkestad krysset kl 10.33. NOA dekker reiseutgifter mot kvittering.

Meld fra til Kåre Homble (926 96 375) om du kommer og for henting ved bussholdeplass. 

For nærmere info ta kontakt med Kåre Homble, k.homble@online.no eller Susanne Lemmingson tlf 472 32 242.