Innspill – Høring – Klimastrategi 2030 – Klimaklok Bærum

Naturvernforbundet i Bærum har sendt inn innspill om denne saken til Bærum kommune. Innspillet kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2017.11.12.