Innspill på hvordan vi kan redusere klimautslipp i bærumssamfunnet

NiBs innspill til Bærum kommune kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2017.02.19.