Innspill til forvaltningsplaner for Nesøytjern og Løkenes

NiA er positiv til dette arbeidet, og mener at man spesielt må arbeide for å stoppe gjengroing og invaderende fremmede arter.

Les våre innspill til arbeidet.