Innspill til kommuneplanens arealdel 2020 – Asker kommune

Asker kommune slår fast at global oppvarming og tap av biologisk mangfold er to av vår tids største samfunnsproblemer, og at Asker, som er Norges 8. største kommune, har et særlig ansvar for å bidra til å løse disse problemene.

Last ned innspillet her