Innspill til områdereguleringsplan for Høn-Landås

NiA har skrevet innspill til planarbeidet 17.02.2016

Jan Hausler

Brevet kan du lese her

Planprogrammet finnes på kommunens hjemmesider