Isi – to rapporter

Professor Per O. Seglen, på oppdrag av NiB, har laget to rapporter angående de unike biologiske verdiene i Isi-området. Blant annet har han funnet 778 forskjellige sommerfuglarter i området, hvorav over 40 står på den nasjonale rødlista over sjeldne og utryddingstruede arter. Isi byr på et unikt økologisk samspill.

Rapportene tar for seg sommerfugler og planteliv:

  • Sommerfuglfaunaen på Isi, rapport i PDF-format (1.8 MB) kan lastes ned her.
  • Vegetasjon og insektliv på Isi, rapport i PDF-format. I litet format (3.8 MB) kan lastes ned her.  

Oppdatert 2012.02.20.