Jordbru og dalføret fra Kattås til Sølvhølen – to rapporter

Da kommunestyret behandlet kommuneplanens arealdel for 2000 – 2020 4. juni 2003 ble store deler av Jordbru-området satt av til idrettsanlegg. Verken politikerne eller kommune- administrasjonen var da kjent med de rike biologiske verdiene i området. Takket være sterk lokal motstand med støtte av Naturvernforbundet i Bærum ble en reguleringsplan med bl. a. et skiskytteranlegg avvist av kommunestyret 31. mai 2006. En av hovedgrunnene til at reguleringsplanen ble avvist var nettopp at motstanderne hadde overbevist det politiske flertallet om Jordbrus rike biologiske mangfold. Dette mangfoldet er forårsaket av en blanding av mangfoldig vegetasjon, beitende dyr, geografi og gunstig klima.

Skui Vel med sine støttespillere har fått utarbeidet to rapporter om naturverdiene, ikke bare på Jordbru, men også i dalføret som strekker seg fra Kattås til Sølvhølen. Sistnevnte er en kløft som strekker seg ned mot E16 på Skui.

Les rapportene og bli overbevist:

  • Naturverdier og biologisk mangfold på Jordbru, rapport i PDF-format (1.2 MB) kan lastes ned her.
  • Naturverdier i dalføret Kattås-Jordbru-Ursdalen-Sølvhølet, rapport i PDF-format (10 MB) kan lastes ned her.

Oppdatert 2012.02.20.