JP 19/5357 Høring planstrategi med planprogram

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) takker for at vi får anledning til å komme med innspill til planstrategien, og spesielt til utarbeidelse av ny samfunnsdel i kommuneplanen. Vårt viktigste innspill er at Bærum kommune må ta inn over seg rapporten fra FNs naturpanel, og den dramatiske utfordringen som ligger i tap av biologisk mangfold.  Les hele innspillet her.