Jubileumsmarkering Karlshaugen naturreservat 100 år

Karlshaugen naturreservat 100 år

Vi markerer hundreårsjubileet for vernet av Karlshaug skog. Det fyres bål i lia mellom Blekketjenn og reservatet og vi serverer skaukaffe fra kl 11:30. Ta gjerne med mat som kan varmes på bålet! Kl 12:30 foretar vi en enkel markering, etterfulgt av en tur gjennom reservatet.

I 1922 ble Karlshaug skog i Nittedal gitt i gave til NOA (som den gang het Østlandske Kredsforening for Naturfredning i Norge) av godseier Harald Løvenskiold, og ble således det første skogreservatet opprettet i Marka.

I beskrivelsen av området i forbindelse med vernet het det at skogen ikke var gjennomhogd i manns minne, og hensikten med fredningen var å fremskaffe et urskogpreget område uten inngrep av mennesker.

Karlshaugen ligger 450 m. over havet og er omgitt av slake lier på alle sider. Skogen er stedvis svært gammel med bestand opptil 240 år, og særegent for Marka er det store innslag med furu. Både granskogen og furuskogen er relativt åpen med mange, større myrer og flere tjern og myrputter, som gjør området svært velegnet for naturopplevelser og friluftsliv. Området ble kartlagt og taksert av Det norske Skogforsøksvesen (NISK) i 1930 og på nytt i 1978. I dag er Karlshaugen vernet som naturreservat, etter naturvernloven.

 

Tre turforslag til Karlshaug

Hvis du skal til Karlshaug med ski på beina vil vi anbefale Nittedal eller Varingskollen som startpunkt. For fotturister og syklister anbefaler vi turen fra Movatn eller Hakadal, herfra går det brøyta veier retning Karlshaug. 

1) Adkomst fra Movatn 

Fra Movatn er det mulig å både sykle og gå på beina til Karlshaug, eventuelt kombinert med ski på beina den siste strekningen.  (Alternativt kan man følge skiløype fra Movatn – se Skiforeningens løypekart.)

Tog L3 Jaren/ L3 Oslo sentralstasjon til Movatn. Husk å reserver plass til sykkelen hvis du tar den med på toget. 

Følg brøyta vei fra Movatn nordover først gjennom Elmedalen, og videre forbi Ørfiske. Der veien møter skiløypa fra Varingskollen så følger du skiløypa (nr.368) vestover. Det blir tydelig merket der du skal ta av fra løypa. 

 

2) Adkomst fra Nittedal

I Nittedal stopper både Gjøvikbanens L3 Jaren og R30 Gjøvik. Det er også utfartsparkering på Sørli. Det er et lite stykke å gå fra stasjonen til Sørli, der man kan henge seg på ei skiløype. 

Start skituren ved Sørli skistue. Herfra følger du løypa nordover i retning Varingskollen, forbi Skåltjern og over Svenskemyra. Når du møter skiløypa fra Varingskollen mot Holmetjern (skiforenings løype 368) følger du denne vestover mot Holmetjern. Det blir tydelig merket der du skal ta av fra løypa. 

3) Adkomst fra Varingskollen

Den korteste veien til Karlshaug går fra Varingskollen. 

Ta Gjøvikbanens L3 Jaren / L3 Oslo S til Varingskollen, eller buss 390 Kongsskog / 390 Oslo bussterminal, eller parker ved utfartsparkeringen ved skianlegget. Merk at bussen stopper nede ved riksveien, så det er et stykke å gå opp til skianlegget fra busstoppet. 

For å spare noen kilometer og en drøy oppoverbakke er det praktisk å ta skiheisen opp Varingskollen. Enkeltbillettene koster 60,- stk og kjøpes i skianlegget. 

Fra toppen følger du rødmerka løype (nr. 368) først ned fra toppen, så vestover mot Holmetjern. Det blir tydelig merket der du skal ta av fra løypa.