Jubileumstur til Karlshaugen naturreservat

Vi feirer Karlshaugen naturreservat sitt 100 års-jubileum med en informativ omvisning av Per Holm Nygaard som er forsker ved NIBIO. Begrenset antall plasser!

Tema: Hvorfor er vern viktig for forskning?
Vi feirer Karlshaugen naturreservat sitt 100 års-jubileum med en informativ omvisning av Per Holm Nygaard som er forsker ved NIBIO. På turen opp til naturreservatet skal vi se på skog i ulike faser og snakke litt om hvorfor struktur og alder på skog er viktig for karbonlagring og biologisk mangfold i skog. Vel fremme i gammelskogen orienterer Per om forskning som er gjort i naturreservatet, med spesiell vekt på planter, moser, skogstruktur og næringssirkulasjon.

Deltagerbegrensning er satt til 20 personer for å minimere slitasje på terrenget.

Send en e-post til
siri@noa.no for å delta.

Oppmøte, tid og sted
Nittedal stasjon søndag 12. juni kl 09:30.

Transport
Tog: R30 mot Gjøvik fra Kjelsås stasjon kl 09:16.

Bil: Parkering på Nittedal stasjon.